ค่าใช้จ่ายที่คู่แต่งงานอาจมองข้ามระหว่างการวางแผนงานแต่งงาน

ค่าใช้จ่ายที่คู่แต่งงานอาจมองข้ามระหว่างการวางแผนงานแต่งงาน

หลายคู่แต่งงานอาจจะให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับการตั้งงบประมาณสำหรับงานแต่งงานและใช้จ่ายอย่างรอบคอบในทุกๆ รายละเอียดสำหรับขั้นตอนการวางแผนงานแต่งงาน แต่ในความเป็นจริงก็มักมีค่าใช้จ่ายที่คู่แต่งงานอาจคาดไม่ถึงเพิ่มเติมเข้ามาได้อีก และนี่คือ 11 ค่าใช้จ่ายที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมักมองข้ามไป

ค่าไปรษณีย์

คู่แต่งงานหลายคู่อาจคิดหนักในการเลือกวันที่แต่งงานและบัตรเชิญสำหรับงานแต่งงาน แต่มักลืมถึงเรื่องการจัดส่งจดหมายเหล่านี้แก่แขกที่ต้องการเชิญมาร่วมงาน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนแขกที่ต้องเชิญมาร่วมงานด้วยเหมือนกัน เพราะว่าถ้ายิ่งเชิญแขกมาร่วมงานมากก็ยิ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งมากขึ้น และไม่ควรลืมจดหมายตอบกลับของแขกที่จะสามารถมาร่วมงานได้หรือไม่เพราะจดหมายตอบกลับเหล่านี้ก็ต้องการค่าแสตมป์สำหรับการจัดส่งกลับด้วยเหมือนกัน

เครื่องประดับ

เจ้าสาวส่วนมากมักคิดถึงแต่ชุดแต่งงานที่ต้องการจะใส่ในวันแต่งงานแต่อาจลืมนึกถึงสิ่งอื่นๆ ที่จะต้องใส่พร้อมกับชุดเจ้าสาวอย่างชุดชั้นใน รองเท้า เครื่องประดับ ผ้าคลุมหน้าหรือสิ่งสำคัญอื่นๆ ที่จำเป็นต้องสวมใส่คู่กับชุดเจ้าสาว

เกินเวลา

เวลาทำงานของผู้ที่ว่าจ้างมาให้บริการในงานแต่งงานมักจะถูกกำหนดไว้เป็นเวลาที่ตายตัว (อย่างผู้ให้ความบันเทิงและช่างภาพ) ดังนั้นถ้างานแต่งงานเกิดเกินกว่าเวลาที่คาดการณ์ไว้ ค่าล่วงเวลาอาจจะถูกคิดเงินเพิ่มด้วย ดังนั้นคู่แต่งงานควรพยายามอ่านสัญญาว่าจ้างก่อนเซ็นให้รอบคอบเสียก่อนว่าจะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มมามากแค่ไหน ถ้าหากงานเกิดเกินกว่าเวลาที่กำหนดและพยายามวางแผนการจัดงานแต่งงานทั้งงานให้อยู่ในตารางเวลาเพื่อไม่ให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ค่าเช่า

การเช่าสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ จะขึ้นอยู่กับสถานที่แต่งงานด้วย คู่แต่งงานอาจนำโต๊ะ เก้าอี้ แก้วน้ำ หรือสิ่งอื่นๆ มาเองถ้าไม่ต้องการเช่าจากสถานที่จัดงานแต่งงาน และถึงแม้คู่แต่งงานไม่ได้เช่า แต่ค่าการขนส่งสิ่งของที่จำเป็นเหล่านี้มาในงานแต่งงานก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน

ภาษีและเงินพิเศษอื่นๆ

คู่แต่งงานส่วนมากมักทราบว่าต้องจ่ายภาษีเกี่ยวกับสิ่งของและค่าบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายส่วนนี้ต้องถูกคิดรวมอยู่ในการวางงบประมาณสำหรับงานแต่งงานด้วย นอกจากนี้ยังมีเงินพิเศษอื่นๆ อย่างค่าตอบแทนน้ำใจเพิ่มเติมพนักงานที่มาช่วยยกโต๊ะเก้าอี้ หรือค่าตอบแทนผู้ที่มาให้บริการในงานแต่งงานที่ทำงานออกมาดีมาก ดังนั้นเจ้าสาวจึงควรนั่งลงพร้อมเจ้าบ่าวสำหรับการจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้และคาดคะเนว่าถ้ามีเรื่องเงินพิเศษเข้ามาควรจะจ่ายเท่าไหร่เพื่อจะได้ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

ค่าตัดเค้กและค่าเปิดขวด

คู่แต่งงานบางคู่อาจนำเค้กและไวน์มาเอง แต่สิ่งเหล่านี้ก็สามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายได้เพราะพนักงานที่ให้บริการในงานแต่งงานจะต้องมีหน้าที่ในการตัดเค้กและเสิร์ฟแก่แขกรวมถึงการคอยเปิดจุกขวดไวน์เพื่อบริการให้แก่แขกที่มาในงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มงานให้กับพนักงานเหล่านี้ จึงต้องมีค่าใช้พิเศษเพิ่มขึ้นด้วย

อุปกรณ์เครื่องเขียนและกระดาษ

คู่แต่งงานต้องการงบประมาณสำหรับค่ากระดาษหรือค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ สำหรับบัตรเชิญ รายการอาหาร กำหนดการในงานแต่งงาน หรือจดหมายขอบคุณ ซึ่งแม้เป็นค่าใช้จ่ายที่ดูเหมือนไม่สำคัญและมักถูกมองข้ามแต่ก็คือค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นมากถ้าจำนวนแขกที่มาร่วมงานมีจำนวนมาก

ค่าพักโรงแรม

คู่แต่งงานที่จัดงานแต่งงานนอกสถานที่อาจต้องเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานแต่งงานก่อนงานแต่งงานและต้องเช่าสถานที่หรือห้องสำหรับพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นของตัวคู่แต่งงานเองหรือแขกที่จะมาร่วมงาน ดังนั้นจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ควรจัดเตรียมเอาไว้

ของขวัญ

นอกจากของขวัญสำหรับเพื่อนเจ้าสาวและเพื่อนที่แสนดีที่มาช่วยงาน เจ้าสาวอาจต้องการของขวัญพิเศษสำหรับพ่อแม่ (ถ้าพวกท่านช่วยค่าใช้จ่ายในงานแต่งงาน) หรือคนพิเศษอื่นๆ ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอยากขอบคุณสำหรับการมาช่วยในงานแต่งงาน

แผนการสำรอง

การจัดงานแต่งงานกลางแจ้ง คู่แต่งงานจำเป็นต้องมีแผนการสำรองอย่างเช่น การที่สภาพอากาศเกิดเปลี่ยนแปลงกะทันหัน และทางสถานที่แต่งงานไม่มีตัวอาคารที่สำหรับจัดงานแต่งงานสำรองเอาไว้ คู่แต่งงานอาจต้องมองหาเต็นท์สำรอง หรือเครื่องทำความร้อนสำหรับถ้าเกิดสภาพอากาศเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นหนาวเฉียบพลันขึ้นมากะทันหัน

ของขวัญต้อนรับ

ถ้าคู่แต่งงานมีแขกที่มาจากต่างเมือง คู่แต่งงานอาจต้องมีของขวัญต้อนรับพิเศษสำหรับแขกที่เดินทางมาเป็นระยะทางไกลๆ เพื่อมาร่วมงานแต่งงาน ซึ่งบางโรงแรมอาจมีค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับการขนส่งของขวัญเหล่านี้ไปยังห้องของแขกแต่ละคน ดังนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวจึงควรถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนนี้เสียก่อนเลือกสถานที่พักเพื่อจะได้กำหนดงบประมาณได้ถูกต้อง

Cr.: http://www.shefinds.com