ชุดแต่งงานแบบไทย

ชุดแต่งงานแบบไทย

สตรีในประเทศไทยของเรามีต้นแบบการแต่งกายด้วยชุดไทยมาจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สืบเนื่องมาจากพระองค์ท่านทรงมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยมายาวนาน และส่งเสริมการแต่งกายที่เป็นแบบไทย เมื่อครั้งพระองค์เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรส ได้ใช้ชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทย ทรงใช้ผ้าไทย ไหมไทยแต่งเป็นฉลองพระองค์ เพื่อแสดงความเป็นไทย

โปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิง มณีรัตน์ บุนนาค ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ และการแต่งกายของสตรีไทยสมัยโบราณ มาประยุกต์ ในปี พ.ศ. 2503 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทาน ชุดไทยพระราชนิยม (Thai Costume) ให้เป็น ชุดแต่งกายประจำชาติของสตรีไทย ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณี และความมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างชัดเจนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นผู้นำในการแต่งกายแบบไทยอย่างแท้จริง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆ ในการโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็พระจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ฉลองพระองค์ได้งดงามจนผู้เชี่ยงชาญด้านเครื่องแต่งกายสตรีของต่างประเทศต่างยกย่องพระเกียรดิว่าทรงเป็นสตีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุด

และทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อชุดไทยขึ้นตามแบบต่างๆ โดยได้แนวคิดมาจากชื่อของพระตำหนัก และพระที่นั่งต่างๆ อาทิ ไทยอมรินทร์ ไทยจิตรลดา ไทยบริมพิมาน ไทยจักรพรรดิ ไทยจักรี ไทยเรือนต้น ไทยศิวาลัย และไทยดุสิต ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับสตรีไทยในปัจจุบัน ทำให้สตรีไทยได้มีชุดไทยที่สวยงามสวมใส่ในวันงานพิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีหมั้น พิธีมงคลสมรส หรือพิธีอื่นๆ โดยปัจจุบันชุดงานแต่งไทยได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัย มีรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัยมากขึ้น

sarasod-thai-dresses

ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรพรรดิ ในสมเด็ดพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.qsmtthailand.org

sarasod-thai-dresses

ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.qsmtthailand.org

sarasod-thai-dresses

ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิต ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.qsmtthailand.org

sarasod-thai-dresses

ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ขอขอบคุณรูปภาพจาก คุณ Cynthia Deborah Olavarria Henry
www.t-pageant.com/2011/index.php?/topic/31044-เปิดพระบรมหาราชวัง ชมฉลองพระองค์”พระราชินี” ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์

sarasod-thai-dresses

ฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ขอขอบคุณรูปภาพจาก คุณ Cynthia Deborah Olavarria Henry
www.t-pageant.com/2011/index.php?/topic/31044-เปิดพระบรมหาราชวัง ชมฉลองพระองค์”พระราชินี” ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์

ปัจจุบันได้มีพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบไทย และต่างชาตินำผ้าไหมไทยมาใช้ในการตัดเย็บ ตลอดจนผ้าและเครื่องแต่งกายในราชสำนัก

ในโอกาสวันหยุดวันแม่ในปีนี้ หากท่านใดที่ยังไม่ได้มีแผนจะไปที่ไหนลองเช้าไปชมพิพิธภัณฑ์ผ้ากันดูค่ะรับรองว่าทุกท่านจะเพลิดเพลินกับความสวยงามของฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอย่างแน่นอน

และเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมถวายพระพร ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า…sarasod.com