ขั้นตอนการวางแผนตารางงบประมาณ

ขั้นตอนการวางแผนตารางงบประมาณ

1. เริ่มต้นจากการจัดตารางรายการ “งบประมาณทั้งหมด”

2. สร้างรายการงบประมาณ และจัดรายการประเมินค่าใช้จ่าย (เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆ ที่ไม่ทำให้ต้องใช้เงินมากเกินไปสำหรับค่าใช้จ่ายแต่ละส่วนอย่างค่าอาหารเครื่องดื่ม และเป็นการช่วยควบคุมการเพิ่มงบประมาณแบบไม่สมควรอีกด้วย)

3. ขีดฆ่าหรือลบรายการที่ไม่ต้องการหรือไม่จำเป็นออก แล้วลองกำหนดงบประมาณขึ้นใหม่ (ตัวอย่างเช่นถ้าพ่อแม่ต้องการจ่ายค่าอาหารให้ก็ขีดฆ่ารายการส่วนค่าอาหารออกและไม่ต้องคำนึงถึงมันอีก)

4. เพิ่มเติมสิ่งที่ต้องมีอย่างรอบคอบ เพราะรายการงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับงานแต่งงาน อย่างถ้าต้องการรวมมื้ออาหารค่ำหรือมื้ออาหารระหว่างวันเข้าด้วยกันก็ต้องอย่าลืมเขียนลงไปในรายการงบประมาณให้เรียบร้อยทุกครั้ง

5. สำหรับรายจ่ายของการว่าจ้างต่างๆ หลังจากเซ็นสัญญาและวางเงินมัดจำ ต้องเพิ่มรายการส่วนนี้ลงบนการใช้จ่ายมัดจำ ยอดคงเหลือและวันชำระงวดสุดท้ายของวันที่ครบกำหนด และอย่าลืมที่จะจัดสรรสิ่งที่ดำเนินการไปและบันทึกเอาไว้ในแต่ละวันของรายการงบประมาณแต่งงานว่าจ่ายเงินออกไปเท่าไหร่ เพื่อจะได้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายใดที่อยู่ๆ ก็เพิ่มขึ้นมาอย่างไม่จำเป็น

Cr.: apracticalwedding.com