ฤกษ์งามยามดี ปี 2558

ฤกษ์งามยามดี ปี 2558

ความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยเราไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องดูฤกษ์ดูยามกันก่อน เพราะชื่อว่าการจะเริ่มต้นที่ดี ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย เทคโนโลยีจะก้าวหน้าขนาดไหน การดูฤกษ์ดูยามก็ยังมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีไทย จีน หรือฝรั่ง ก็ยังต้องมีการดูฤกษ์ยาม

การดูฤกษ์ยามก็คือการดูวันเวลาที่เหมาะสมเป็นชัยมงคลในการทำอะไรซักอย่าง ซึ่งในแต่ละปีฤกษ์ก็จะแตกต่างกันไป ในการแต่งงานก็ต้องมีการดูฤกษ์ดูยามที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน บางท่านดูฤกษ์กันตั้งแต่ ฤกษ์ขันหมาก ฤกษ์สวมแหวน ฤกษ์หมั้น ฤกษ์รดน้ำสังข์ ฤกษ์ปูที่นอน ฤกษ์ส่งตัว เรียกได้ว่าดูเวลากันทุกช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มพิธีจนจบพิธีกันเลยก็ว่าได้

โดยความหมายของคำว่า “ฤกษ์” นั้นหมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือความสำเร็จสมประสงค์ ความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอบการนั้นๆ และฤกษ์แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ฤกษ์บน และฤกษ์ล่าง

ฤกษ์บน เป็นชัยมงคล เบื้องสูง โดยจะถือตำแหน่งของพระจันทร์ และดาวต่างๆ เป็นหลัก กำหนดโดยพระจันทร์ ต้องดีไม่เป็นอริ มรณะ และวินาศแก่ผู้ประกอบการ พระจันทร์ต้องโคจรให้คุณเช่น จันทร์ครุสุริยา ทางโหราศาสตร์ได้กำหนดฤกษ์บนไว้ 9 ฤกษ์ ได้แก่ ทลิทโทฤกษ์ มหัทธโณฤกษ์ โจโรฤกษ์ ภูมิปาโลฤกษ์ เทศาตรีฤกษ์ เทวีฤกษ์ เพชฒฆาตฤกษ์ ราชาฤกษ์ สมโณฤกษ์

ฤกษ์ล่าง เป็น ชัยมงคล ทางเบื้องใต้ฟ้า หรือเบื้องต่ำบนพื้นดิน โดยมนุษย์เราเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยให้วันทั้ง 7 ประกอบด้วยดิถี ขึ้น แรม และเดือน ปี เป็นหลักในการคำนวณนับ เช่น วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ และ วันโลกาวินาศ และมีดิถี คือ ขึ้น แรม ดิถีธงชัย ดิถีพิฆาต อีกทั้งวันจม วันฟู วันลอย กทิงวัน อัคนิโรธ ทักทิน ยมขันธ์ จัดเป็น ฤกษ์ย่อย ต่าง ๆ

แต่ในงานแต่งงานหรืองานมงคลต่างๆ นิยมใช้ ฤกษ์บน มาใช้ในการจัดงานซึ่งมีดังต่อไปนี้

เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา มีเสน่ห์ และการสมปรารถนา เป็นฤกษ์ที่ใช้ในงานมงคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับยกย่องสตรีที่มีหน้ามีตา มีชื่อเสียงในวงสังคม หาคู่บ่าวสาวใช้ฤกษ์นี้จัดงานแต่งงาน เมื่อใช้ชีวิตร่วมกันเจ้าบ่าวจะให้เกียรติ ยกย่อง เจ้าสาว ให้มีหน้ามีตา มีชื่อเสียงให้ความไว้วางใจและให้เป็นคนสำคัญที่สุด และสร้างหลักฐานเงินทองให้มั่นคงครอบครัวอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุข

ราชาฤกษ์ แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ มีอำนาจวาสนา พระเจ้าแผ่นดิน เป็นฤกษ์สำหรังงานมงคลที่มีความใหญ่โตโอ่อ่า งานราชพิธี มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมยกย่อง หากใช้ฤกษ์นี้จัดงานแต่งงานคู่บ่าวสาวจะเป็นใหญ่เป็นโต มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคมรวมถึงจะส่งผลไปยังบุตรที่จะเกิดมาด้วย หากได้รับราชการก็จะมียศตำแหน่งใหญ่โต การเงินมั่งคั่ง มีความสุขไปถึงภายภาคหน้า (ฤกษ์นี้สามัญชนควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม)

เทศาตรีฤกษ์ แปลว่า ข้ามท้องถิ่น ผู้ท่องเที่ยว หรือเรียกว่า “เวสิโยฤกษ์” หมายถึง ฤกษ์พ่อค้า แม่ค้า เป็นฤกษ์ที่ใช้สำหรับงานมงคล โดยเฉพาะการเปิดกิจการใหม่ๆ หากจัดงานแต่งงานคู่บ่าวสาวจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ มีความเจริญรุ่งเรืองชีวิตคู่ราบรื่นสดใส

มหัทธโนฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี เป็นฤกษ์ที่ใช้สำหรับงานมงคลได้ทุกงาน หากจัดงานแต่งงานคู่บ่าวสาวจะมั่งมีศรีสุข มั่งคั่งร่ำรวยเงินทอง

ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่ใช้สำหรับงานมงคลที่เกี่ยวกับความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร ก่อสร้าง หากจัดงานแต่งงานคู่บ่าวสาวจะมีความหนักแน่นมั่นคงในชีวิตคู่ จะได้เป็นเจ้าของที่ดิน โดดเด่นด้านอสังหาริมทรัพย์ มีชื่อเสียง และอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

สำหรับคนที่กำลังมองหาฤกษ์แต่งงานในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีดังต่อไปนี้

sarasod auspicious

เดือนมกราคม (January 2015)

 • วันอาทิตย์ที่ 4 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีมะเมีย เป็นเทวีฤกษ์
 • วันศุกร์ที่ 16 แรม 12 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีมะเมีย เป็นราชาฤกษ์

เดือนกุมภาพันธ์ (February 2015)

 • วันศุกร์ที่ 27 ขึ้น 10 ค่ำ เดือนสี่ ปีมะเมีย เป็นเทศาตรีฤกษ์

เดือนมีนาคม (March 2015)

 • วันศุกร์ที่ 6 แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ ปีมะเมีย เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • วันอาทิตย์ที่ 15 แรม 11 ค่ำ เดือนสี่ ปีมะเมีย เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนเมษายน (April 2015)

 • วันจันทร์ที่ 20 ขึ้น 3 ค่ำ เดือนหก ปีมะแม เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • วันอาทิตย์ที่ 26 ขึ้น 9 ค่ำ เดือนหก ปีมะแม เป็นราชาฤกษ์

เดือนพฤษภาคม (May 2015)

 • วันจันทร์ที่ 4 แรม 2 ค่ำ เดือนหก ปีมะแม เป็นเทวีฤกษ์
 • วันอาทิตย์ที่ 17 แรม 15 ค่ำ เดือนหก ปีมะแม เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนมิถุนายน (June 2015)

 • วันศุกร์ที่ 19 ขึ้น 4 ค่ำ เดือนแปด ปีมะแม เป็นราชาฤกษ์
 • วันศุกร์ที่ 26 ขึ้น 11 ค่ำ เดือนแปด ปีมะแม เป็นเทศาตรีฤกษ์

เดือนกรกฎาคม (July 2015)

 • วันอาทิตย์ที่ 5 แรม 5 ค่ำ เดือนแปด ปีมะแม เป็นเทศาตรีฤกษ์
 • วันศุกร์ที่ 17 ขึ้น 2 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีมะแม เป็นราชาฤกษ์

เดือนสิงหาคม (August 2015)

 • วันอาทิตย์ที่ 2 แรม 3 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีมะแม เป็นเทวีฤกษ์
 • วันอาทิตย์ที่ 9 แรม 10 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีมะแม เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เดือนกันยายน (September 2015)

 • วันศุกร์ที่ 25 ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสิบ ปีมะแม เป็นเทศาตรีฤกษ์
 • วันเสาร์ที่ 26 ขึ้น 14 ค่ำ เดือนสิบ ปีมะแม เป็นเทวีฤกษ์

เดือนตุลาคม (October 2015)

 • วันเสาร์ที่ 3 แรม 6 ค่ำ เดือนสิบ ปีมะแม เป็นภูมปาโลฤกษ์
 • วันเสาร์ที่ 10 แรม 13 ค่ำ เดือนสิบ ปีมะแม เป็นมหัทธโนฤกษ์

เดือนพฤศจิกายน (November 2015)

 • วันจันทร์ที่ 16 ขึ้น 6 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีมะแม เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • วันเสาร์ที่ 28 แรม 3 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีมะแม เป็นเทวีฤกษ์

เดือนธันวาคม (December 2015)

 • วันอาทิตย์ที่ 6 แรม 11 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีมะแม เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในการแต่งงานคือวันพุธ เพราะทำให้รวนเรนอกใจกัน และวันพฤหัสที่เป็นวันครู

ฤกษ์งามยามดีต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ยกมาอาจจะมีอีกหลายวันที่เหมาะสมกับการจัดงานแต่งงาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล ปัจจุบัน คู่บ่าวสาวหลายๆ คู่ก็ไม่ได้ยึดถือว่าจะต้องดูฤกษ์ดูยาม โดยอาจจะใช้ฤกษ์สะดวกในการจัดงานแต่งงานก็มี ฤกษ์ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นชีวิตคู่ หากได้วันเริ่มต้นที่ดีแล้ว ก็ต้องใช้ชีวิตคู่ให้ดีด้วย ในอนาคตชีวิตหลังการแต่งงานก็น่าจะดี และมีความสุขตามมาด้วย