การตัดสินใจที่คู่บ่าวสาวควรได้รับคำปรึกษาจากพ่อแม่

การตัดสินใจที่คู่บ่าวสาวควรได้รับคำปรึกษาจากพ่อแม่

1. บัตรเชิญและจดหมายขอบคุณ

การส่งบัตรเชิญหรือจดหมายขอบคุณเป็นสิ่งที่ควรทำและไม่เคยล่าสมัย แต่การเขียนจดหมายหรือบัตรเชิญถ้าหากมารดาของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเองได้เตือนเกี่ยวกับการที่ใช้เวลาในการเขียนคำขอบคุณสำหรับเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือแขกมากจนเกินไปหรือยืนยันให้เปลี่ยนวิธีเขียนชื่อของแขกที่อยู่บนบัตรเชิญ ให้เชื่อเธอเพราะด้วยประสบการณ์ที่มากกว่าจะทำให้รู้ว่าอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสำหรับการเขียนสิ่งเหล่านี้

2. การเตรียมพร้อมวางแผนที่นั่ง

เมื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องเลือกว่าที่ตรงไหนเหมาะสมที่จะเป็นที่นั่งของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะที่นั่งสำหรับผู้อาวุโส มารดาของเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเป็นผู้ที่รู้ดีว่าที่ตรงไหนจะเหมาะสมที่สุด เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระหว่างการทะเลาะในสมาชิกครอบครัว การชิงดีชิงเด่นระหว่างพี่น้อง หรือปัญหาอื่นๆ มารดาผู้มากประสบการณ์ของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะรู้ถึงเรื่องราวภายในเป็นอย่างดี และจะช่วยตัดสินใจได้ว่าใครควรจะได้ที่นั่งที่ดีที่สุดหรือใครควรนั่งในด้านตรงข้ามของห้องที่อยู่ห่างไกลออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา

3. งบประมาณ

ถ้าบิดามารดาของเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะช่วยจ่ายในค่าใช้จ่ายบางส่วนหรืออาจทั้งหมดของค่าใช้จ่ายในงานแต่งงาน เจ้าบ่าวเจ้าสาวควรจะรับฟังถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดและการแบ่งค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในงานแต่งงาน เพราะพวกเธอจะมีประสบการณ์มาตั้งแต่สมัยงานแต่งงานของตัวเอง มารดาของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะช่วยคู่แต่งงานในการจัดลำดับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับงานแต่งงานและอะไรที่ควรมองข้ามไปเพื่อประหยัดเงิน และใช้ประสบการณ์ของตัวเองที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้การใช้จ่ายสิ่งต่างๆ อยู่ในงบประมาณที่กำหนด

4. ผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการในที่นี้คือผู้ให้บริการเกี่ยวกับงานแต่งงาน ซึ่งมารดาจะมีประสบการณ์ในการจ้างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นช่างซ่อมบ้านหรือลูกจ้างสำหรับการทำงาน ดังนั้นควรยินยอมให้เธอมาช่วยในการสัมภาษณ์คนที่จะจ้างมาช่วยในงานแต่งงาน เพราะจะได้ช่วยไม่ว่าจะด้วยเรื่องราคา สัญญาหรือสิ่งอื่นๆ ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอาจมีประสบการณ์ไม่พอในการต่อรองหรือค้นหาผู้ที่ควรว่าจ้างที่ใช่จริงๆ

5. เพลง

ส่วนใหญ่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเป็นผู้กำหนดรายชื่อเพลงหรือวงดนตรีที่จะมาเล่นในงานแต่งงานเอง และอาจจะไม่พูดถึงการที่ควรให้มารดามาช่วยกำหนดรายชื่อเพลงสำหรับงานแต่งงาน แต่ในความเป็นจริงเจ้าบ่าวเจ้าสาวควรฟังความคิดของมารดาตัวเองในการช่วยเลือกเล่นเพลงที่จะดึงดูดกลุ่มแขกหลายช่วงวัย เจ้าสาวไม่สามารถเลือกเพลงสำหรับแขกที่มีอายุในวัยเดียวกันเท่านั้น เพราะแขกที่มีอายุบางคนอาจต้องการโอกาสที่จะเต้นบ้าง ดังนั้นควรหาเพลงที่เหมาะสมกับแขกทุกช่วงวัยสลับกันเพื่อจะได้สนุกสนานไปกับงานด้วยกัน

6. พยายามผ่อนคลาย

เมื่อการวางแผนการแต่งงานเป็นเรื่องเครียด มารดาของเจ้าสาวสามารถเป็นผู้ช่วยในการช่วยพูดให้เจ้าสาวรู้สึกสบายใจและผ่อนคลายขึ้นและเจ้าสาวควรเชื่อคำของมารดาตัวเองในการพยายามผ่อนคลายสำหรับการเตรียมงานแต่งงาน

Cr.: http://www.shefinds.com