แท๊ก: ถ่ายภาพแต่งงาน

การเลือกสถานที่สำหรับถ่ายภาพแต่งงาน

การเลือกสถานที่สำหรับถ่ายภาพแต่งงาน

28 มีนาคม 2558

การเลือกสถานที่แต่งงานคือสิ่งสำคัญของการถ่ายภาพแต่งงาน ควรเลือกสถานที่ที่ชอบที่สื่อถึงตัวตน และคำนึงถึงเวลาในการถ่ายภาพให้ดีเพื่อให้ภาพสำหรับงานแต่งงานออกมาดีที่สุด

อ่านต่อ