แท๊ก: งานแต่งริมทะเล

ดอกไม้ต้องห้ามหากเป็นงานริมทะเล

ดอกไม้ต้องห้ามหากเป็นงานริมทะเล

10 เมษายน 2558

เพราะงานแต่งงานริมทะเล มีทั้งคลื่นลม แสงแดด ที่ทำให้ดอกไม้เหี่ยวเฉา และบอบช้ำเร็วกว่าที่ควรจะเป็น การเลือกชนิดของดอกไม้ที่จะนำมาจัดในงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

อ่านต่อ