แท๊ก: ของขวัญ

ค่าใช้จ่ายที่คู่แต่งงานอาจมองข้ามระหว่างการวางแผนงานแต่งงาน

ค่าใช้จ่ายที่คู่แต่งงานอาจมองข้ามระหว่างการวางแผนงานแต่งงาน

01 กรกฎาคม 2558

คู่แต่งงานหลายคู่อาจจะระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากแต่ก็มักมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมเข้ามา และนี่คือค่าใช้จ่ายที่มักเพิ่มเติมเข้ามาแต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมักมองข้ามไป

อ่านต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอาจคาดไม่ถึงสำหรับการเตรียมงานแต่งงาน

ค่าใช้จ่ายที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอาจคาดไม่ถึงสำหรับการเตรียมงานแต่งงาน

15 มิถุนายน 2558

การเตรียมงานแต่งงานแม้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะมีการจัดเตรียมงบประมาณสำหรับการจัดงานแต่งงานแล้ว แต่ก็มีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอาจคิดไม่ถึง และนี่คือ 10 ค่าใช้จ่ายที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอาจไม่ได้คิดถึงในการรวมเอาไว้ในการจัดเตรียมงบประมาณสำหรับการแต่งงาน

อ่านต่อ