แท๊ก: การใช้จ่ายที่มักถูกมองข้าม

ค่าใช้จ่ายที่คู่แต่งงานอาจมองข้ามระหว่างการวางแผนงานแต่งงาน

ค่าใช้จ่ายที่คู่แต่งงานอาจมองข้ามระหว่างการวางแผนงานแต่งงาน

01 กรกฎาคม 2558

คู่แต่งงานหลายคู่อาจจะระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากแต่ก็มักมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมเข้ามา และนี่คือค่าใช้จ่ายที่มักเพิ่มเติมเข้ามาแต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมักมองข้ามไป

อ่านต่อ